Axxam iderwicen

13,00

Akken kan yefrari wass, Ddin Uqabac, ikker ad iṛuḥ ɣer ssuq. Iẓṛa d tasewwiqt n lɛid maca ur yeẓṛi y ara ma d lɛid tameqwṛant neɣ  tameẓyant.Issakwi-d tamɣaṛt is ad tt-isteqsi. Ula d nettat ur teẓṛi y ara. Ur as tuqiɛ ra lmeɛna ma d tameqwṛant neɣ d tameẓyant. Ayen tt-iceɣben d mmi-s yiweḍen d ilémẓi ur yekcim ssuq…ilq baba-s ad t-yawi ad isewweq yernu ad as d-yaɣ aqeṛṛu n wezger. Ma d Bṛiṛuc, mmit-sen ur inḥerwa y ara deg uqerru n wezger; ibɣa ad as d-aɣen tameẓyant (takabust) neɣ abeckiḍ..Ddin u Qabac yerfa…yeɣli di mmi-s yewwet -t, yuɣal tefk-it tebburt, yeṭṭef-tt d-tazzla ɣer ssuq. Mi yiweḍ ɣer din, ur en yufa ula d yiwen, ssuq d ilem ittseffiṛ deg-s waḍu. Imlal-d d-in Ccix Dduktur layteddu ɣer ṛṛeḥba n tsertit.

5 en stock

Catégorie :